Hjælperkorpset
Jazzklubben har et godt korps af hjælpere som trofast møder op til arrangementerne - men for at undgå at trække for meget på de enkelte er det vigtigt, at der er "nok at tage af".
Så hvis du ind imellem har lyst og overskud til at give en hånd med, så vil vi gerne opfordre dig til at tilmelde dig!
 
 
Når der er behov for hjælpere ved et arrangement, sendes der en mail til alle hjælpere.
Da vi normalt kun skal bruge 5-6 hjælpere, vil det ofte være sådan, at der ikke er brug for alle der melder sig. 
Derfor får alle der har meldt sig besked - uanset om man skal møde eller ej.
 
Bjarne Pors | CVR: 37417076 | Enghaven 4, Odder - Danmark | Tlf.: +4540456190