Nyt medlem
Medlemsskab tegnes for et år ad gangen - og det følger kalenderåret - 1. januar til 31. december - og koster kr. 200,- pr. person. Ved betaling efter 1. juli kr. 100,- for resten af året.
Kontingentbeløbet indbetales på vores bankkonto i Nordea, Odder:
Reg.nr. 1944 - kontonr.: 4385 809 366
HUSK at skrive dit navn på indbetalingen i banken!
Derudover beder vi dig om at udfylde nedenstående formular, hvorefter du vil modtage dit medlemskort med posten.
Fornyelse af medlemsskab
Er du allerede medlem og ønsker at forny dit medlemsskab for 2018 behøver du blot, at indbetale kr. 200,- på vores konto i Nordea, Odder:
Reg.nr.:1944 - kontonr.: 4385 809 366
huske at skrive dit medlemsnumme på indbetalingen.
Så sender vi dit nye medlemskort med posten.
Hvis du har ændringer til de oplysninger vi alleree har om dig, kan du udfylde nedenståernde formular - så retter vi det.
 
 
Mogens Mehl | CVR: 37417076  | Tlf.: 29995840