Frokostjazz i Pakhuset
lørdag den 21. marts 2020 - kl. 13:00
 
Til marts måneds frokostjazz får vi besøg fra Ungarn. Syv musikere fra Budapest indtager scenen og fylder lokalet med rigtig ragtime-musik fra de gode gamle jazz-dage. Østeuropæiske jazzmusikere - ikke mindst fra Ungarn - har siden Murens fald haft stor succes i Vesteuropa. Det skyldes bl. a. det meget høje musikalske niveau, som også Bohém Ragtime Jazz Band er et glimrende
eksempel på!
Bohém Ragtime Jazzband (H)
 
Bandet beskriver sig selv således:
Vores koncerter bringer dig tilbage til det forrige århundrede, tyverne og trediverne, hvilket giver godt humør og glæde udover musikken. Foruden at fokusere på amerikansk musik er gamle ungarske jazzsange en integreret og vigtig del af repertoiret. At overvære et af vores arrange-menter er til glæde for mennesker i alle aldre fra babyer til oldemødre. (Efterlad heller ikke bedstemor derhjemme)
 
Billetsalget åbner mandag den 2. marts 2020 kl. 08:00 - HER
April måned:
 
Frokostjazz i Pakhuset
lørdag den 18. april 2020 - kl. 13:00
 
Flying Jazzman Quintet
Flying Jazzman Quintet
 
Indkaldelse til ordinær
generalforsamling
onsdag den 18. marts 2020
kl. 19:00 i Pakhuset,
Banegårdsgade 5, 8300 Odder
 
Mødeberettigede og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, der har betalt deres kontingent til foreningen.
Der føres afkrydsningsliste ved indgangen.
 
Klubben er vært ved en forfriskning.


 
Vi starter som sædvanlig med en times musik. I år leveres musikken af Kaj og Jazzvenner.
 
-----------------------------------------
 
Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for hosstående dagsorden, skal fremsendes skriftligt (e-mail tilladt) og være bestyrelsen i hænde senest på ugedagen før generalforsamlingens afholdelse - d.v.s. onsdag den 11. marts 2020.
Generalforsamlingen starter
kl. 20:15 med følgende dagsorden: 
 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab
  1. Fastsættelse af kontingent(er)
 5. Behandling af indkomne forslag V
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 1 (een) bestyrelsessuppleant
 8. Valg af 2 kritiske revisorer samt 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt
Mogens Mehl | CVR: 37417076  | Tlf.: 29995840